Dengarkan Suria untuk maklumat terkini cuaca setiap hari pada jam 7 pagi, 9 pagi, 1 petang, 5 petang dan 7 malam.

Cuaca di Suria FM, dibawakan kepada anda oleh Daikin, air specialist dari Jepun. Memberikan udara segar, sejuk dan nyaman bagi keselesaan keluarga anda

Penyaman udara Daikin mamastikan persekitaran anda sejuk dan selesa setiap masa.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Daikin, kunjungilah www.daikin.com.my