100780

Pentas Cik Piah - Suria FM - Segalanya Hiburan

Sertai Pentas Cik Piah bermula 7 September sehingga 18 September 2020, Anda berpeluang untuk memenangi wang tunai bernilai RM150 beserta produk 3M Command bernilai RM50.

Bagaimana? Mudah sahaja

 1. Jadi pemanggil pertama selepas dengar isyarat memanggil
 2. Kemudian anda harus teka tajuk lagu dan nama penyanyi berdasarkan lagu yang dinyanyikan oleh Cik Piah menggunakan lirik “3M Command Melekat Kuat, Tanggal Tanpa Kesan”.
 3. Peserta yang berjaya meneka dengan betul akan menang!.

Produk 3M Command. Tiada Paku, Tiada Skru, Tiada Kerosakkan Permukaan Dinding!

Terma dan Syarat Peraduan

RIMAKMUR SDN BHD (Company No.: 199101002521 (212832-A) (“Penganjur”),
3M Malaysia SDN BHD (7251-V)  (“Penaja”)
“3M Command Melekat Kuat, Tanggal Tanpa Kesan – On Air” (“Peraduan”).

SILA BACA TERMA DAN SYARAT INI DENGAN TELITI SEBELUM MENYERTAI DALAM PERADUAN INI DAN PASTIKAN BAHAWA ANDA BENAR- BENAR MEMAHAMI TERMA DAN SYARAT INI KERANA IA MENGANDUNGI TERMA DAN SYARAT MUKTAMAD YANG MENGIKAT SEMUA PERSERTA YANG MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM PERADUAN OLEH STAR MEDIA GROUP ( SURIA FM).

JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA DAN SYARAT PERADUAN, ANDA TIDAK BOLEH MENYERTAI PERADUAN INI.

Terma dan Syarat:

 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Penganjur dan terbuka untuk semua penduduk di Malaysia, berumur 18 tahun ke atas pada masa kemasukan kecuali dan untuk:
  a) Pekerja tetap dan / atau sementara Star Media Group Berhad (“SMGB”) (Company No.: 199101002521 (212832-A) (“Penganjur”) dan 3M Malaysia SDN BHD (7251-V) ( Penaja)  atau anak syarikatnya dan ahli keluarga terdekat mereka (ibu bapa, adik-beradik, anak-anak atau , tidak kira di mana mereka tinggal) atau isi rumah pegawai, pengarah, pekerja, ejen dan wakil seperti itu; dan
  b) Wakil dan / atau rakan niaga  (termasuk pengiklanan, promosi dan agensi perhubungan awam) Penganjur /penaja dan ahli keluarga terdekat mereka (ibu bapa, adik beradik, anak-anak tidak kira di mana mereka tinggal) atau isi rumah pegawai tersebut, pengarah, pekerja, ejen dan wakil.
 2. Peraduan akan bermula pada 7 September 2020 dan berakhir pada 18 September 2020 di segmen “Pentas Cik Piah” jam 10am hingga 1pm setiap Isnin hingga Jumaat. (“Tempoh Peraduan”).
 3. Untuk berpeluang memenangi hadiah dalam Peraduan ini, para peserta perlu:
  a) Jadi pemanggil pertama selepas isyarat memanggil keudara di segmen “Pentas Cik Piah”.
  b)Teka judul lagu dan nama penyanyi yang dinyanyikan oleh penyampai dengan betul.
 4. Untuk mengesahkan identiti para pemenang, pemenang-pemenang akan diminta untuk memberi data peribadi mereka seperti nama, nombor telefon bimbit, alamat kediaman serta alamat e-mel kepada Penganjur.
 5. Setiap peserta hanya boleh memenangi satu (1) hadiah. Terdapat sepuluh (10) hadiah yang akan dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan di Pentas Cik Piah. Hadiah – hadiah tersebut adalah:
  a) Sepuluh (10) wang tunai bernilai RM150.00 setiap seorang pemenang dan produk 3M™ Command tajaan by 3M Malaysia Sdn Bhd (7251-V) bernilai RM50.00.
 6. Sekiranya hadiah itu tidak ada, Penganjur/Penaja berhak, menggantikan hadiah dengan mana-mana hadiah dengan nilai sama. Semua hadiah tidak boleh dipindah milik, tidak dapat dikembalikan dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai atau untuk hadiah lain. Tiada aduan akan dilayan mengenai perkara-perkara tersebut.
 7. Hadiah wang tunai akan dikreditkan ke dalam akaun bank pemenang dan hadiah produk 3M™Command akan dihantar ke alamat yang diberikan oleh pemenang mengikut informasi yang diberi kepada Penganjur.
 8. Dengan menyertai Peraduan ini, para peserta mengakui dan bersetuju bahawa Penganjur/Penaja tidak termasuk semua jaminan dan / atau tanggungjawab berkaitan dengan hadiah dan / atau Peraduan yang diberikan. Peserta akan memikul tanggungjawab dan mengambil tanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku sebarang liabiliti, kecelakaan, kecederaan, kehilangan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kecederaan diri dan / atau kematian) yang disebabkan oleh penyertaan mereka dalam Peraduan, penebusan dan / atau penggunaan hadiah. Penganjur /Penaja tidak akan bertanggungjawab atas sebarang tanggungjawab, kecelakaan, kehilangan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kecederaan diri dan / atau kematian) dengan cara apa pun yang dialami oleh para peserta akibat penyertaan anda dalam Peraduan dan / atau penggunaan hadiah.
 9. Walaupun Penganjur akan menggunakan usaha yang wajar untuk memasukkan maklumat yang tepat dan terkini di laman web, Penganjur tidak memberikan jaminan atau pernyataan mengenai ketepatan, kebenaran, kebolehpercayaan atau sebaliknya berkenaan dengan maklumat tersebut, dan tidak bertanggung jawab atau tanggungjawab untuk sebarang peninggalan atau kesalahan (termasuk, tanpa batasan, kesalahan tipografi dan kesalahan teknikal) dalam kandungan.
 10. Penggunaan dan melayari laman web www.suria.my dilakukan atas risiko peserta sendiri. Baik Penganjur atau pihak lain yang terlibat dalam membuat, menghasilkan, atau menyampaikan laman web atau penaja dan pihak ketiga yang berafiliasi dengan Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan langsung, sampingan, akibat, tidak langsung, atau hukuman timbul daripada akses peserta ke, atau penggunaan, atau melayari laman web  atau memuat turun sebarang bahan, data, teks, gambar, video, atau audio dari laman web tanpa batasan, kerosakan pada, atau virus yang boleh menjangkiti, peralatan komputer mereka atau harta benda lain. Tanpa mengehadkan perkara di atas, semua yang ada di laman web diberikan kepada para peserta “sebagaimana adanya” tanpa jaminan apa pun, sama ada tersurat atau tersirat.
 11. Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua kos sampingan adalah tanggungjawab peserta.
 12. Sekiranya Peraduan ini tidak dapat dijalankan sebagaimana yang dijangkakan disebabkan oleh luar kawalan, maka Penganjur berhak, atas budi bicara mutlaknya, untuk mengubah syarat-syarat untuk Peraduan ini, menangguhkan, menghentikan atau membatalkan Peraduan tanpa sebarang notis terlebih dahulu.
 13. Pihak Penganjur berhak untuk mengubah terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu dan terma dan syarat yang diubah akan dimuat naik ke laman web Suria www.suria.my. Peserta sangat digalakkan untuk melayari laman web Suria selalu untuk memastikan bahawa peserta menyedari sebarang perubahan yang dibuat oleh Penganjur. Jika Peserta terus menggunakan laman web tersebut dan / atau menyertai dalam Peraduan setelah perubahan tertera di  laman web bermaksud peserta bersetuju dengan syarat-syarat seperti yang diubah.
 14. PERNYATAAN PEMPROSESAN DATA PERIBADI YANG BERKAITAN DENGAN PESERTA (“Pemberitahuan” ini) BERSAMA AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI, 2010 (“PDPA”) DAN PUBLISITI
  14.1 PDPA mengatur pemprosesan data peribadi peserta (“Data Peribadi”) oleh Penganjur. Notis ini dikeluarkan kepada peserta untuk memberitahu bahawa ini adalah asas di mana pemprosesan Data Peribadi dilakukan oleh Penganjur dan / atau SMGB.
  14.2 Tujuan: Semua maklumat (termasuk Data Peribadi) yang diberikan oleh peserta semasa peraduan ini adalah kepunyaan Penganjur dan / atau SMGB dan para peserta secara tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat membenarkan dan mengizinkan Penganjur dan / atau SMGB menggunakan, menerbitkan atau memaparkan peserta dan / atau gambar mereka (yang mungkin termasuk nama peserta, pernyataan mengenai Peraduan atau apa-apa perkara yang berkaitan dengannya) tanpa pemberitahuan atau pampasan lebih lanjut untuk publisiti, iklan atau tujuan lain yang berkaitan dengan cara apa pun, termasuk tetapi tidak terhad kepada dalam mana-mana penerbitan, laman web dan / atau bahan promosi Penganjur dan / atau SMGB yang berkaitan dengan Peraduan.
  14.3 Pemindahan: Data Peribadi peserta akan dirahsiakan oleh Penganjur dan SMGB tetapi peserta bersetuju bahawa untuk tujuan yang dinyatakan dalam Fasal 16.2 di atas, Penganjur dan / atau SMGB boleh memindahkan atau mendedahkan Data Peribadi tersebut kepada pihak berikut dalam atau di luar Malaysia:
  a) Penaja hadiah atau rakan kongsi yang mengambil bahagian yang mempunyai tanggungjawab menjaga kerahsian data kepada Penganjur dan / atau SMGB;
  b) Ejen atau Penganjur dan / atau SMGB di bawah tugas kewajipan menjaga kerahsiaan data kepada Penganjur dan / atau SMGB yang menyediakan perkhidmatan pentadbiran, telekomunikasi, pemprosesan data atau perkhidmatan lain kepada Penganjur dan / atau SMGB sehubungan dengan Peraduan (seperti tetapi tidak terhad kepada penasihat profesional, penyedia pusat panggilan pelanggan, pusat penebusan hadiah atau syarikat kemasukan data);
  c) Mana-mana gabungan yang berhutang dengan Penganjur dan / atau SMGB;
  d) Mana-mana badan penegak hukum dan / atau badan pengawas untuk mematuhi undang-undang, peraturan, peraturan, kod dan / atau pedoman yang berlaku dan / atau setiap orang atau entitas kepada siapa Penganjur dan / atau SMGB berada di bawah kewajiban mengikat untuk membuat pengungkapan di bawah kehendak undang-undang, peraturan, peraturan, kod dan / atau pedoman dan / atau perintah mana-mana pengadilan yang berwenang, lembaga penegak hukum dan / atau badan pengawas.
  14.4 Akses: Peserta berhak untuk meminta akses dan meminta pembetulan Data Peribadi peserta yang berkaitan. Tiada apa-apa yang terkandung di dalam ini yang membatasi hak mana-mana peserta di bawah PDPA.
 15. Semua arahan penyertaan dan apa-apa perincian khusus lain yang berkaitan dengan Peraduan atau hadiah yang tidak dinyatakan di sini akan menjadi sebahagian daripada Terma dan Syarat ini.
 16. Keputusan Penganjur/Penaja adalah muktamad dan tidak ada sebarang rayuan akan dilayan dan / atau dibenarkan. Semua peserta tidak boleh menggunakan proses pengadilan untuk mengkaji keputusan Penganjur/Penaja.
 17. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hantarkan pertanyaan anda ke winners@smrg.my.

Terma dan Syarat ini disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat percanggahan atau ketidakkonsistenan mengenai syarat antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Dengarkan Sekarang!